CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

2 tháng 7, 2020
Khối ngành  Ngành đào tạo
Tài nguyên, môi trường và du lịch sinh thái Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng anh theo chương trình của Trường Đại học tổng hợp Bang Colorado - Hoa  Kỳ)
Công nghệ, kỹ thuật và công nghệ thông tin  Hệ thống thông tin (CNTT)
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
 Kỹ thuật cơ khí (CN chế tạo máy)
Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng)
Kinh doanh, quản lý  và dịch vụ xã hội Kế toán
Quản trị kinh doanh
Kinh tế
Bất động sản
Công tác xã hội
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Tài nguyên, môi trường và du lịch sinh thái Quản lý tài nguyên và môi trường
Khoa học môi trường 
Quản lý đất đai
Du lịch sinh thái
Nông nghiệp và sinh học ứng dụng Công nghệ sinh học
Thú y
Bảo vệ thực vật
Khoa học cây trồng ( Nông học, Trồng trọt)
Công nghệ chế biến lâm sản và thiết kế nội thất Thiết kế nội thất
Công nghệ chế biến lâm sản ( Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất)
Kiến trúc và cảnh quan Lâm nghiệp đô thị (Cây xanh đô thị)
Kiến trúc cảnh quan

Chia sẻ