CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐAI HỌC (Ban hành ngày 22-11-2016)

20 tháng 4, 2017
Trường Đại học Lâm Nghiệp ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học mới tại trường

1. Quyết định ban hành chuẩn đầu ra:

Tải tệp đính kèm tại đây: Quyết định ban hành CDR - 3 nganh (Thú y, Chăn nuôi, QT dịch vụ du lịch và Lữ hành

2. Chuẩn đầu ra ngành Chăn Nuôi:

Tải tệp đính kèm tại đây: Chuẩn đầu ra ngành Chăn nuôi

3. Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành:

Tải tệp đính kèm tại đây: Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành

4. Chuẩn đầu ra ngành Thú Y:

Tải tệp đính kèm tại đây: Chuẩn đầu ra ngành Thú y


Chia sẻ