TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP NHẬN 04 GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 9 tháng 5, 2023

Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục 04 chương trình đào tạo của Trường Đại hoc Lâm nghiệp: Ngành Kế toán; Ngành Thiết kế nội thất; Ngành Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Ngành Thạc sĩ Quản lý tài nguyên...

Đọc tiếp
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KHẮC PHỤC, CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CTĐT NĂM 2021 1 tháng 10, 2021

Theo Thông báo số 1651/ĐHLN-KTĐBCL ngày 29/9/2021 của Hiệu trưởng về việc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác khắc phục, cải tiến chất lượng CTĐT năm 2021.

Đọc tiếp
Thông báo Lịch khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2021 11 tháng 3, 2021

Thông báo số: 317/TB-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 09 tháng 3 năm 2021 về việc Lịch khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 CTĐT của Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2021

Đọc tiếp
Thông báo Triển khai đánh giá ngoài 04 CTĐT của Trường ĐHLN năm 2021 1 tháng 3, 2021

Thông báo số: 237/TB-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 26 tháng 02 năm 2021 về việc Triển khai đánh giá ngoài 04 CTĐT của Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2021

Đọc tiếp
Thông báo hoãn triển khai đánh giá ngoài 04 CTĐT của Trường ĐHLN 18 tháng 12, 2020

Thông báo số: 2343/TB-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 17 tháng 12 năm 2020 về việc hoãn triển khai đánh giá ngoài 04 CTĐT của Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
Thông báo Khai mạc và Bế mạc đánh giá ngoài 04 CTĐT của Trường ĐHLN 16 tháng 12, 2020

Thông báo số: 2306/TB-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 15 tháng 12 năm 2020 về việc Khai mạc và Bế mạc đánh giá ngoài 04 CTĐT của Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
Thông báo chuẩn bị khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 04 Chương trình đào tạo bậc đại học 10 tháng 12, 2020

Thông báo số: 2257/TB-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 07 tháng 12 năm 2020 về việc chuẩn bị khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 04 Chương trình đào tạo bậc đại học

Đọc tiếp
Khảo sát sơ bộ phục vụ Đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Lâm nghiệp 10 tháng 12, 2020

Sáng 03/12/2020, Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Vinh đã tiến hành khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo đại học của Trường Đại học Lâm nghiệp...

Đọc tiếp
Thông báo thu thập ý kiến cán bộ, giảng viên về CSVC, trang thiết bị, thư viện 11 tháng 6, 2020

Thông báo số 948 ngày 10/6/2020 của trường đại học lâm nghiệp về việc thu thập ý kiến cán bộ, giảng viên về CSVC, trang thiết bị, thư viện

Đọc tiếp
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục 03 chương trình đào tạo của trường đại hoc lâm nghiệp 10 tháng 4, 2020

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo: Ngành Quản lý đất đai; Ngành Quản lý tài nguyên rừng; Ngành Quản trị kinh doanh

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 27 kết quả.
của 3