THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC, TIẾNG ANH NGÀY 27/11/2022 VÀ 17/12/2022 28 tháng 12, 2022

Kết quả thi và nhận đơn phúc khảo bài thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học và tiếng Anh đối với sinh viên đại học chính qui ngày 27/11/2022 và 17/12/2022

Đọc tiếp
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC, TIẾNG ANH NGÀY 12/11/2022 30 tháng 11, 2022

Kết quả thi và nhận đơn phúc khảo bài thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học và tiếng Anh đối với sinh viên đại học chính qui ngày 12/11/2022

Đọc tiếp
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC, TIẾNG ANH NGÀY 09/10/2022 26 tháng 10, 2022

Kết quả thi và nhận đơn phúc khảo bài thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học và tiếng Anh đối với sinh viên đại học chính qui ngày 09/10/2022

Đọc tiếp
Thông báo về nội dung, hình thức thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học, Tiếng Anh đối với sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Lâm nghiệp 7 tháng 10, 2022

Thông báo về nội dung, hình thức thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học, Tiếng Anh đối với sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TIN HỌC VÀ TIẾNG ANH BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN 19 tháng 7, 2021

Thông báo số: 1200/TB-ĐHLN-ĐT ngày 12 tháng 7 năm 2021 về việc tổ chức thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học và Tiếng Anh bằng hình thức trực tuyến và Hướng dẫn thi trực tuyến chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và...

Đọc tiếp
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TIN HỌC VÀ TIẾNG ANH (ĐỢT 2) ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUI 21 tháng 12, 2020

Thông báo số: 2353/TB-ĐHLN-ĐT ngày 16 tháng 12 năm 2020 về việc tổ chức thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học và Tiếng Anh (đợt 2) đối với sinh viên đại học hệ chính qui

Đọc tiếp
Thông báo Lịch thi sát hạch chuẩn đầu ra môn Tiếng anh và môn Tin học cho sinh viên hệ chính quy, đợt thi ngày 30 tháng 8 năm 2020 16 tháng 8, 2020

Thông báo số 1456/TB-ĐHLN-ĐT ngày 15/8/2020 về Lịch thi sát hạch chuẩn đầu ra môn Tiếng anh và môn Tin học cho sinh viên hệ chính qui, đợt thi ngày 30 tháng 8 năm 2020

Đọc tiếp