QUY TRÌNH 26 tháng 5, 2021

Đọc tiếp
QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 19 tháng 10, 2020

Theo Quyết định số: 1847/QĐ-ĐHLN-KTĐBCL ngày 09 tháng 10 năm 2020 về việc ban hành Quy trình của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
Quy đinh về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục của trường Đại học Lâm nghiệp 24 tháng 10, 2018

Quyết định số 2331/QĐ-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 24/10/2018 của hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp ban hành quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục của trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, giảng viên về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện 10 tháng 1, 2018

Quyết định số 2714/QĐ-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 31 tháng 12 năm 2017 của trường Đại học Lâm nghiệp ban hành "Quy định về khảo sát lấy ý kiên phản hồi của cán bộ, giảng viên về cơ sở vật chất, trang thiết bị...

Đọc tiếp
Quy định về xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi trường ĐH Lâm Nghiệp 13 tháng 4, 2017

Quyết định số:1217/QĐ-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 04 tháng 11 năm 2013, Trường Đại học Lâm Nghiệp ban hành quy định về xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi kết thúc môn học, học phần

Đọc tiếp
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KHẢO SÁT LẤY Ý KIÊN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN, CỰU SINH VIÊN, ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG VÀ NHÀ TUYỂN DỤNG 30 tháng 3, 2017

Quyết định số 470/QĐ-ĐHLN-XTTS ngày 27 tháng 3 năm 2017 của hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp về việc ban hành quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, cựu sinh viên, đơn vị tuyển...

Đọc tiếp
Quy định về tổ chức và quản lý thi QĐ155 3 tháng 3, 2017

Quyết định số 155/QĐ-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 24 tháng 02 năm 2015 của hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp ban hành quy định về tổ chức thị, quản lý đánh giá kết quả học tập

Đọc tiếp
Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi người học 1 tháng 9, 2016

Quyết định số 2536/QĐ-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 31/8/2016 của Trường Đại học Lâm Nghiệp ban hành Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 16 kết quả.
của 2