Thông báo về việc rà soát đề thi hết học phần cho các hệ đào tạo học kỳ II năm học 2022- 2023 3 tháng 4, 2023

Thông báo về việc rà soát đề thi hết học phần cho các hệ đào tạo học kỳ II năm học 2022- 2023

Đọc tiếp
THÔNG VỀ VIỆC TẬP HUẤN THI TRỰC TUYẾN CHO SINH VIÊN K66 KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 16 tháng 12, 2021

Nhà trường tổ chức Khóa tập huấn hướng dẫn thi trực tuyến (online) cho sinh viên K66.

Đọc tiếp
HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC THI TRỰC TUYẾN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 24 tháng 8, 2021

Hướng dẫn số: 1432/HD-ĐHLN-KTĐBCL ngày 23 tháng 8 năm 2021 về công tác thi trực tuyến của Trường Đại học Lâm nghiệp.

Đọc tiếp
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN ĐƠN KIỂM TRA LẠI BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 5 tháng 3, 2021

Nhận đơn kiểm tra lại bài thi kết thúc học phần các lớp tín chỉ học kỳ I năm học 2020 - 2021

Đọc tiếp
Thông báo phúc khảo bài thi lại học kỳ 1 năm học 2019-2020 10 tháng 6, 2020

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi lại học kỳ 1 năm học 2019-2020

Đọc tiếp
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HÌNH THỨC THI VÀ RÀ SOÁT ĐỀ THI HẾT HỌC KỲ II NĂM 2019-2020 13 tháng 5, 2020

Thông báo số 720/TB-KT&ĐBCL ngày 11 tháng 5 năm 2020 về việc đăng ký hình thức thi và rà soát đề thi hết học kỳ II năm 2019-2020

Đọc tiếp
Thông báo phúc khảo bài thi lại và học kỳ bổ sung kỳ 1 năm học 2019-2020 15 tháng 2, 2020

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi lại và học kỳ bổ sung các lơp tín chỉ học kỳ 1 năm học 2019-2020

Đọc tiếp
Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi người học, học kỳ I năm học 2019-2020 đối với môn học giảng viên bằng online 19 tháng 11, 2019

Thông báo số 2430/TB-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 12 tháng 11 năm 2019 của trường Đại học Lâm nghiệp về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi người học, học kỳ I năm học 2019-2020 đối với môn học/giảng viên bằng...

Đọc tiếp
THÔNG BÁO PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 28 tháng 2, 2019

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi học kỳ I năm học 2018-2019

Đọc tiếp
Thông báo rà soát đề thi học kỳ I năm học 2018-2019 4 tháng 10, 2018

Căn cứ kế hoạch học tập kỳ I năm học 2018-2019 về việc thi cuối kỳ các lớp đào tạo bậc đại học. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng ra thông báo tới các khoa và bộ môn rà soát, chỉnh sửa đề thi các...

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 21 kết quả.
của 3