CÔNG KHAI CHUẨN ĐẦU RA 25 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 21 tháng 7, 2023

Công khai Chuẩn đầu ra 25 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
Báo cáo công khai chất lượng giáo dục (2018 - 2019) 18 tháng 6, 2019

Thông báo 1233/TB-ĐHLN ngày 18 tháng 6 năng 2019 của trường đại học Lâm nghiệp. Thông báo về công khai chất lượng đào tạo năm học 2018-2019

Đọc tiếp
Báo cáo công khai chất lượng giáo dục (2017 - 2018) 16 tháng 1, 2018

Trường Đai học Lâm Nghiệp công khai chất lượng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo tại trường

Đọc tiếp
Báo cáo công khai chất lượng giáo dục (2016 - 2017) 24 tháng 3, 2017

Trường Đai học Lâm Nghiệp công khai chất lượng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo tại trường

Đọc tiếp
Báo cáo công khai chất lượng giáo dục (2015 - 2016) 29 tháng 3, 2016

Trường Đai học Lâm Nghiệp công khai chất lượng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo tại trường

Đọc tiếp
Công khai chất lượng giáo dục năm học (2014-2015) 16 tháng 12, 2014

Thực hiện Công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Lâm nghiệp đã hoàn thành các nội dung thực hiện quy chế công khai năm học...

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 11 kết quả.
của 2