PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH THÁNG 8 NĂM 2022 13 tháng 9, 2022

Thông báo số 1975/ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Trường Đại học Lâm nghiệp. V/v phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành

Đọc tiếp
PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH THÁNG 11 NĂM 2021 16 tháng 12, 2021

Thông báo số 2113/ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Trường Đại học Lâm nghiệp. V/v phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành

Đọc tiếp
PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH THÁNG 10 NĂM 2021 12 tháng 11, 2021

Thông báo số 1931/ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Trường Đại học Lâm nghiệp. V/v phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành

Đọc tiếp
PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH THÁNG 9 NĂM 2021 8 tháng 10, 2021

Thông báo số 1689/ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Trường Đại học Lâm nghiệp. V/v phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành

Đọc tiếp
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THANH TRA ĐÀO TẠO HỌC TẬP TRỰC TUYẾN TỪ NGÀY 06/9-18/9/2021 24 tháng 9, 2021

Thông báo số 1604/TB-ĐHLN-KTĐBCL ngày 20 tháng 9 năm 2021 về Kết quả thanh tra đào tạo học tập trực tuyến từ ngày 06/9-18/9/2021

Đọc tiếp
PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH THÁNG 7 VÀ 8 NĂM 2021 7 tháng 9, 2021

Thông báo số 1531/ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Trường Đại học Lâm nghiệp. V/v phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành

Đọc tiếp
PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH THÁNG 6 NĂM 2021 7 tháng 9, 2021

Thông báo số 1170/ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Trường Đại học Lâm nghiệp. V/v phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành

Đọc tiếp
PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH THÁNG 5 NĂM 2021 9 tháng 6, 2021

Thông báo số 1024/ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Trường Đại học Lâm nghiệp. V/v phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành

Đọc tiếp
PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH THÁNG 4 NĂM 2021 10 tháng 5, 2021

Thông báo số 779/ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Trường Đại học Lâm nghiệp. V/v phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành

Đọc tiếp
PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH THÁNG 3 NĂM 2021 10 tháng 5, 2021

Thông báo số 527/ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Trường Đại học Lâm nghiệp. V/v phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 30 kết quả.
của 3
Bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 Chương trình đào tạo tại...
Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành: Kế toán trình độ đại học; Thiết kế nội thất trình độ đại học; Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ; Quản lý tài nguyên rừng trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Lâm nghiệp được thực hiện từ ngày 08/02 đến ngày 12/02/2023 bởi đoàn đánh giá ngoài Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long.