Khảo sát sơ bộ phục vụ Đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Lâm nghiệp

10 tháng 12, 2020
Sáng 03/12/2020, Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Vinh đã tiến hành khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo đại học của Trường Đại học Lâm nghiệp...

KẾT QUẢ KHẢO SÁT SƠ BỘ https://vnuf.edu.vn/khao-sat-so-bo-phuc-vu-danh-gia-ngoai-04-chuong-trinh-dao-tao-tai-truong-dai-hoc-lam-nghiep.html


Chia sẻ