Thông báo về nội dung, hình thức thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học, Tiếng Anh đối với sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Lâm nghiệp

7 tháng 10, 2022
Thông báo về nội dung, hình thức thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học, Tiếng Anh đối với sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Lâm nghiệp

THÔNG BÁO

Về nội dung, hình thức thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học, Tiếng Anh đối với sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Lâm nghiệp

    Căn cứ Quyết định 1268/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 17/6/2019 V/v ban hành Quy định tổ chức đánh giá và công nhận chuẩn đầu ra trình độ Tiếng Anh và Tin học cho sinh viên hệ đại học chính quy tại Trường Đại học Lâm Nghiệp.

    Căn cứ Thông báo số 409/TB-ĐHLN-ĐT ngày 12/3/2020 về việc tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra trình độ Tin học, Tiếng Anh đối với sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Lâm nghiệp;

    Để đảm bảo kế hoạch ôn tập và thi cho sinh viên. Phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo về nội dung và hình thức thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học, Tiếng Anh đối với sinh viên đại học hệ chính quy như sau:

1. Môn thi Tin học 

    Thực hiện theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản gồm 6 modul theo quy định tại thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông gồm có: Hiểu biết về CNTT cơ bản; Sử dụng máy tính cơ bản; Xử lý văn bản cơ bản; Sử dụng bảng tính cơ bản; Sử dụng trình chiếu cơ bản; Sử dụng Internet cơ bản.

Cấu trúc bài kiểm tra gồm 02 bài thi liên tiếp:

Cấu trúc

Nội dung

Số câu

Thời gian

Bài thi lý thuyết

Trắc nghiệm kiến thức trong 06 modul, làm bài thi trên phần mềm

30

30 phút

Bài thi thực hành

Sử dụng máy tính hệ điều hành windows;

01 bài

60 phút

Sử dụng Microsoft word;

01 bài

Sử dụng bảng tính Excel;

01 bài

Sử dụng trình chiếu cơ bản Powerpoint.

01 bài

2. Môn thi Tiếng Anh

    Kết cấu đề thi chuẩn đầu ra tiếng Anh có kết cấu và nội dung theo dạng chuẩn đề thi TOEIC gồm 02 bài thi trắc nghiệm (Bài thi 1: Nghe hiểu, thời gian thi 45 phút và Bài thi 2: Đọc hiểu, thời gian thi 75 phút).

Cấu trúc

Nội dung

Số câu hỏi

Thời gian

LISTENING

Part 1: Miêu tả tranh

6

45 phút

Part 2: Hỏi - đáp

25

Part 3: Đoạn hội thoại có 2-3 người nói (gồm 13 đoạn, mỗi đoạn 03 câu hỏi)

39

Part 4: Bài nói ngắn 1 người nói (gồm 10 bài, mỗi bài 03 câu hỏi)

30

READING

Part 5: Điền vào chỗ trống trong câu

30

75 phút

Part 6: Điền vào chỗ trống trong bài văn (gồm 4 bài, mỗi bài 04 câu hỏi)

16

Part 7: Đọc hiểu

           - Dạng có 1 đoạn văn (gồm 10 bài, mỗi bài có 2-4 câu hỏi)

           - Dạng có 2-3 đoạn văn (gồm 5 bài, mỗi bài có 5 câu hỏi)

 

 

29

 

25

Tổng

7 Part

200

120

3. Đề thi mẫu

    - Đề thi mẫu phần thực hành môn tin học: FILE PDF

    - Đề thi mẫu môn tiếng Anh: FILE PDF 

    - Mẫu Phiếu trả lời trắc nghiệm môn Tiếng Anh: PDF


Chia sẻ

THÔNG BÁO MỚI THÔNG BÁO MỚI