Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Lâm nghiệp, Ban thư ký và các nhóm Công tác chuyên trách 4 tháng 5, 2016

Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Lâm nghiệp, Ban thư ký và các nhóm Công tác chuyên trách được thành lập có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học (Trường Đại học Lâm nghiệp) theo...

Đọc tiếp

Tin nổi bật