THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

8 tháng 3, 2024
Kết chấm phúc khảo bài thi các môn thi học kỳ I năm học 2023 - 2024. Nhà trường thông báo:

THÔNG BÁO

Kết chấm phúc khảo bài thi

              Mọi thắc mắc xin liên hệ Thầy Vũ Văn Lương, Phòng KT&ĐBCL, điện thoại: 0915396144./.


Chia sẻ

THÔNG BÁO MỚI THÔNG BÁO MỚI