Công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Lâm nghiệp

5 tháng 1, 2024
Từ khi được thành lập, Trường Đại học Lâm nghiệp luôn coi trọng và lấy mục tiêu chất lượng giáo dục là nhiệm vụ hàng đầu. Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2009 Nhà trường đã...

BẤM ĐỂ ĐỌC BÀI: Công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Lâm nghiệp


Chia sẻ

THÔNG BÁO MỚI THÔNG BÁO MỚI