TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP NHẬN 04 GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

9 tháng 5, 2023
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục 04 chương trình đào tạo của Trường Đại hoc Lâm nghiệp: Ngành Kế toán; Ngành Thiết kế nội thất; Ngành Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Ngành Thạc sĩ Quản lý tài nguyên...

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN XEM TẠI ĐÂY:

01.1-QD cong nhan va cap GCN CTDT VNUF KT

01.2-QD cong nhan va cap GCN CTDT VNUF TKNT

01.3-QD cong nhan va cap GCN CTDT VNUF QLKT

01.4-QD cong nhan va cap GCN CTDT VNUF QLTNR

 


Chia sẻ

THÔNG BÁO MỚI THÔNG BÁO MỚI