Tin tức sự kiện
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC, TIẾNG ANH NGÀY 23/4/2023 15 tháng 5, 2023

Kết quả thi và nhận đơn phúc khảo bài thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học và tiếng Anh đối với sinh viên đại học chính qui ngày 23/4/2023

Đọc tiếp
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP NHẬN 04 GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 9 tháng 5, 2023

Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục 04 chương trình đào tạo của Trường Đại hoc Lâm nghiệp: Ngành Kế toán; Ngành Thiết kế nội thất; Ngành Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Ngành Thạc sĩ Quản lý tài nguyên...

Đọc tiếp
Thông báo vv hoàn thành Tự đánh giá và công khai Báo cáo tự đánh giá 30 tháng 3, 2023

Thông báo vv hoàn thành Tự đánh giá và công khai Báo cáo tự đánh giá

Đọc tiếp
Bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 Chương trình đào tạo tại Trường Đại học Lâm nghiệp 13 tháng 2, 2023

Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành: Kế toán trình độ đại học; Thiết kế nội thất trình độ đại học; Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ; Quản lý tài nguyên rừng trình...

Đọc tiếp
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC, TIẾNG ANH NGÀY 27/11/2022 VÀ 17/12/2022 28 tháng 12, 2022

Kết quả thi và nhận đơn phúc khảo bài thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học và tiếng Anh đối với sinh viên đại học chính qui ngày 27/11/2022 và 17/12/2022

Đọc tiếp
TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021 28 tháng 12, 2022

Trên cơ sở khảo sát từ tháng 8/2021 đến hết tháng 10/2021 về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021.

Đọc tiếp
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 20 tháng 12, 2022

Thực trạng công tác Đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
Thông báo về nội dung, hình thức thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học, Tiếng Anh đối với sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Lâm nghiệp 7 tháng 10, 2022

Thông báo về nội dung, hình thức thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học, Tiếng Anh đối với sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 59 kết quả.
của 6

THÔNG BÁO MỚI THÔNG BÁO MỚI