Tin tức sự kiện
Bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 Chương trình đào tạo tại Trường Đại học Lâm nghiệp 13 tháng 2, 2023

Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành: Kế toán trình độ đại học; Thiết kế nội thất trình độ đại học; Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ; Quản lý tài nguyên rừng trình...

Đọc tiếp
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC, TIẾNG ANH NGÀY 27/11/2022 VÀ 17/12/2022 28 tháng 12, 2022

Kết quả thi và nhận đơn phúc khảo bài thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học và tiếng Anh đối với sinh viên đại học chính qui ngày 27/11/2022 và 17/12/2022

Đọc tiếp
TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021 28 tháng 12, 2022

Trên cơ sở khảo sát từ tháng 8/2021 đến hết tháng 10/2021 về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021.

Đọc tiếp
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 20 tháng 12, 2022

Thực trạng công tác Đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
Thông báo về nội dung, hình thức thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học, Tiếng Anh đối với sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Lâm nghiệp 7 tháng 10, 2022

Thông báo về nội dung, hình thức thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học, Tiếng Anh đối với sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN KIỂM TRA BÀI THI KẾT THÚC MÔN HỌC 29 tháng 9, 2021

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức nhận đơn và chấm kiểm tra bài thi cuối kỳ cho sinh viên các môn thi kỳ II và thi bổ sung đợt 7 năm học 2020 - 2021

Đọc tiếp
HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC THI TRỰC TUYẾN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 24 tháng 8, 2021

Hướng dẫn số: 1432/HD-ĐHLN-KTĐBCL ngày 23 tháng 8 năm 2021 về công tác thi trực tuyến của Trường Đại học Lâm nghiệp.

Đọc tiếp
KẾ HOẠCH KHẢO SÁT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2020 17 tháng 8, 2021

Kế hoạch số 1375/KH-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 16 tháng 8 năm 2021 của trường Đại học Lâm nghiệp về việc khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2020

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 56 kết quả.
của 6

THÔNG BÁO MỚI THÔNG BÁO MỚI

Bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 Chương trình đào tạo tại...
Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành: Kế toán trình độ đại học; Thiết kế nội thất trình độ đại học; Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ; Quản lý tài nguyên rừng trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Lâm nghiệp được thực hiện từ ngày 08/02 đến ngày 12/02/2023 bởi đoàn đánh giá ngoài Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long.