Thông báo Lịch thi sát hạch chuẩn đầu ra môn Tiếng anh và môn Tin học cho sinh viên hệ chính quy, đợt thi ngày 30 tháng 8 năm 2020

16 tháng 8, 2020
Thông báo số 1456/TB-ĐHLN-ĐT ngày 15/8/2020 về Lịch thi sát hạch chuẩn đầu ra môn Tiếng anh và môn Tin học cho sinh viên hệ chính qui, đợt thi ngày 30 tháng 8 năm 2020

File PDF


Chia sẻ