Khảo thí
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 8 tháng 3, 2024

Kết chấm phúc khảo bài thi các môn thi học kỳ I năm học 2023 - 2024. Nhà trường thông báo:

Đọc tiếp
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC, TIẾNG ANH NGÀY 14/01/2024 23 tháng 1, 2024

Kết quả thi và nhận đơn phúc khảo bài thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học và tiếng Anh đối với sinh viên đại học chính qui ngày 14/01/2024

Đọc tiếp
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC, TIẾNG ANH NGÀY 26/11/2023 13 tháng 12, 2023

Kết quả thi và nhận đơn phúc khảo bài thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học và tiếng Anh đối với sinh viên đại học chính qui ngày 26/11/2023

Đọc tiếp
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC, TIẾNG ANH NGÀY 29/10/2023 28 tháng 11, 2023

Kết quả chấm phúc khảo bài thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học và tiếng Anh đối với sinh viên đại học chính qui ngày 29/10/2023

Đọc tiếp
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC, TIẾNG ANH NGÀY 29/10/2023 15 tháng 11, 2023

Kết quả thi và nhận đơn phúc khảo bài thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học và tiếng Anh đối với sinh viên đại học chính qui ngày 29/10/2023

Đọc tiếp
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC, TIẾNG ANH NGÀY 01/10/2023 12 tháng 10, 2023

Kết quả thi và nhận đơn phúc khảo bài thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học và tiếng Anh đối với sinh viên đại học chính qui ngày 01/10/2023

Đọc tiếp
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 8 tháng 10, 2023

Kết quả chấm phúc khảo bài thi các môn thi học kỳ II năm học 2022 - 2023. Nhà trường thông báo:

Đọc tiếp
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC, TIẾNG ANH NGÀY 27/8/2023 13 tháng 9, 2023

Kết quả thi và nhận đơn phúc khảo bài thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học và tiếng Anh đối với sinh viên đại học chính qui ngày 27/8/2023

Đọc tiếp
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC, TIẾNG ANH NGÀY 29/7/2023 10 tháng 8, 2023

Kết quả thi và nhận đơn phúc khảo bài thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học và tiếng Anh đối với sinh viên đại học chính qui ngày 29/7/2023

Đọc tiếp
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC, TIẾNG ANH NGÀY 05/8/2023 TẠI PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHỆP TỈNH GIA LAI 8 tháng 8, 2023

Kết quả thi và nhận đơn phúc khảo bài thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học và tiếng Anh đối với sinh viên trình độ đại học ngày 05/8/2023 tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tỉnh Gia Lai

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 43 kết quả.
của 5

THÔNG BÁO MỚI THÔNG BÁO MỚI