Thông báo thành phần tham gia làm việc với Trung tâm kiểm định CLGD-Đai học Quốc Gia Hà Nội

5 tháng 6, 2017
thông báo về việc triệu tập các thành phần tham gia buổi làm việc với Trung tâm Kiểm định CLGD - Đai học Quốc Gia Hà Nội về Thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Lâm...

Tải tệp đính kèm tại đây: 20170602_969 TB Vv trieu tap cac thanh phan tham gia buoi lam viec voi TT Kiem dinh CLGD


Chia sẻ

THÔNG BÁO MỚI THÔNG BÁO MỚI