Thông báo rà soát đề thi 28 tháng 9, 2017

Căn cứ kế hoạch học tập kỳ I năm học 2017-2018 về việc thi cuối kỳ các lớp đào tạo bậc đại học. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng ra thông báo tới các khoa và bộ môn rà soát, chỉnh sửa bổ sung đầy...

Đọc tiếp
Thông báo phúc khảo bài thi kỳ II năm học 2016-2017 14 tháng 8, 2017

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo nhận đơn kiểm tra bài thi học kỳ II năm học 2016-2017 của sinh viên các khóa

Đọc tiếp