Thông báo phúc khảo bài thi lại học kỳ 1 năm học 2019-2020 10 tháng 6, 2020

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi lại học kỳ 1 năm học 2019-2020

Đọc tiếp
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HÌNH THỨC THI VÀ RÀ SOÁT ĐỀ THI HẾT HỌC KỲ II NĂM 2019-2020 13 tháng 5, 2020

Thông báo số 720/TB-KT&ĐBCL ngày 11 tháng 5 năm 2020 về việc đăng ký hình thức thi và rà soát đề thi hết học kỳ II năm 2019-2020

Đọc tiếp
Thông báo phúc khảo bài thi lại và học kỳ bổ sung kỳ 1 năm học 2019-2020 15 tháng 2, 2020

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi lại và học kỳ bổ sung các lơp tín chỉ học kỳ 1 năm học 2019-2020

Đọc tiếp
Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi người học, học kỳ I năm học 2019-2020 đối với môn học giảng viên bằng online 19 tháng 11, 2019

Thông báo số 2430/TB-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 12 tháng 11 năm 2019 của trường Đại học Lâm nghiệp về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi người học, học kỳ I năm học 2019-2020 đối với môn học/giảng viên bằng...

Đọc tiếp
THÔNG BÁO PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 28 tháng 2, 2019

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi học kỳ I năm học 2018-2019

Đọc tiếp
Thông báo rà soát đề thi học kỳ I năm học 2018-2019 4 tháng 10, 2018

Căn cứ kế hoạch học tập kỳ I năm học 2018-2019 về việc thi cuối kỳ các lớp đào tạo bậc đại học. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng ra thông báo tới các khoa và bộ môn rà soát, chỉnh sửa đề thi các...

Đọc tiếp
THÔNG BÁO PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 12 tháng 8, 2018

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi học kỳ I năm học 2017-2018

Đọc tiếp
THÔNG BÁO THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI MÔN HỌC BẰNG HÌNH THỨC ONLINE 20 tháng 5, 2018

Thông báo số 1072/TB-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 18 tháng 5 năm 2018 của trường đại học Lâm nghiệp về việc thực hiện lấy ý kiến đánh giá của sinh viên đối với môn học bằng hình thức online

Đọc tiếp
Thông báo rà soát đề thi học kỳ II năm học 2017-2018 8 tháng 3, 2018

Căn cứ kế hoạch học tập kỳ I năm học 2017-2018 về việc thi cuối kỳ các lớp đào tạo bậc đại học. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng ra thông báo tới các khoa và bộ môn rà soát, chỉnh sửa đề thi các...

Đọc tiếp
THÔNG BÁO PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 25 tháng 1, 2018

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi học kỳ I năm học 2017-2018

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 17 kết quả.
của 2