THÔNG BÁO PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 28 tháng 2, 2019

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi học kỳ I năm học 2018-2019

Đọc tiếp
Thông báo rà soát đề thi học kỳ I năm học 2018-2019 4 tháng 10, 2018

Căn cứ kế hoạch học tập kỳ I năm học 2018-2019 về việc thi cuối kỳ các lớp đào tạo bậc đại học. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng ra thông báo tới các khoa và bộ môn rà soát, chỉnh sửa đề thi các...

Đọc tiếp
THÔNG BÁO PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 12 tháng 8, 2018

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi học kỳ I năm học 2017-2018

Đọc tiếp
Thông báo rà soát đề thi học kỳ II năm học 2017-2018 8 tháng 3, 2018

Căn cứ kế hoạch học tập kỳ I năm học 2017-2018 về việc thi cuối kỳ các lớp đào tạo bậc đại học. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng ra thông báo tới các khoa và bộ môn rà soát, chỉnh sửa đề thi các...

Đọc tiếp
THÔNG BÁO PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 25 tháng 1, 2018

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi học kỳ I năm học 2017-2018

Đọc tiếp
Thông báo rà soát đề thi 28 tháng 9, 2017

Căn cứ kế hoạch học tập kỳ I năm học 2017-2018 về việc thi cuối kỳ các lớp đào tạo bậc đại học. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng ra thông báo tới các khoa và bộ môn rà soát, chỉnh sửa bổ sung đầy...

Đọc tiếp
Thông báo phúc khảo bài thi kỳ II năm học 2016-2017 14 tháng 8, 2017

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo nhận đơn kiểm tra bài thi học kỳ II năm học 2016-2017 của sinh viên các khóa

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 11 kết quả.
của 2