Thông báo phúc khảo bài thi kỳ II năm học 2016-2017 14 tháng 8, 2017

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo nhận đơn kiểm tra bài thi học kỳ II năm học 2016-2017 của sinh viên các khóa

Đọc tiếp
Chương trình phần mềm quản lý thi trắc nghiệm online 3 tháng 3, 2017

Nhằm đa dạng hóa các hình thức thi kết thúc học phần, tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác đào tạo và khảo thí của Trường, sau khi triển khai thành công thí điểm thi trắc nghiệm...

Đọc tiếp