Bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 Chương trình đào tạo tại Trường Đại học Lâm nghiệp

13 tháng 2, 2023
Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành: Kế toán trình độ đại học; Thiết kế nội thất trình độ đại học; Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ; Quản lý tài nguyên rừng trình...

BẤM ĐỂ XEM CHI TIẾT BÀI VIẾT

 


Chia sẻ

THÔNG BÁO MỚI THÔNG BÁO MỚI