Tin tức sự kiện
TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021 28 tháng 12, 2022

Trên cơ sở khảo sát từ tháng 8/2021 đến hết tháng 10/2021 về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021.

Đọc tiếp
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 20 tháng 12, 2022

Thực trạng công tác Đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
Thông báo về nội dung, hình thức thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học, Tiếng Anh đối với sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Lâm nghiệp 7 tháng 10, 2022

Thông báo về nội dung, hình thức thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học, Tiếng Anh đối với sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN KIỂM TRA BÀI THI KẾT THÚC MÔN HỌC 29 tháng 9, 2021

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức nhận đơn và chấm kiểm tra bài thi cuối kỳ cho sinh viên các môn thi kỳ II và thi bổ sung đợt 7 năm học 2020 - 2021

Đọc tiếp
HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC THI TRỰC TUYẾN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 24 tháng 8, 2021

Hướng dẫn số: 1432/HD-ĐHLN-KTĐBCL ngày 23 tháng 8 năm 2021 về công tác thi trực tuyến của Trường Đại học Lâm nghiệp.

Đọc tiếp
KẾ HOẠCH KHẢO SÁT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2020 17 tháng 8, 2021

Kế hoạch số 1375/KH-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 16 tháng 8 năm 2021 của trường Đại học Lâm nghiệp về việc khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2020

Đọc tiếp
PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH THÁNG 5 NĂM 2021 9 tháng 6, 2021

Thông báo số 1024/ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Trường Đại học Lâm nghiệp. V/v phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành

Đọc tiếp
Hiển thị 11 - 20 of 64 kết quả.
của 7

THÔNG BÁO MỚI THÔNG BÁO MỚI