THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC, TIẾNG ANH NGÀY 27/11/2022 VÀ 17/12/2022

28 tháng 12, 2022
Kết quả thi và nhận đơn phúc khảo bài thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học và tiếng Anh đối với sinh viên đại học chính qui ngày 27/11/2022 và 17/12/2022

THÔNG BÁO

Kết quả điểm thi và nhận đơn phúc khảo bài thi chuẩn đầu ra Tin học và tiếng Anh ngày 27/11/2022 và 17/12/2022

    Hội đồng thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học và tiếng Anh, Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

   - Kết quả điểm thi Kỳ thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học và tiếng Anh đối với sinh viên hệ chính qui ngày thi 27/11/2022 và 17/12/2022 đã công bố công khai trên website của Trường Đại học Lâm nghiệp, tại địa chỉ: http://chuandaura.vnuf.edu.vn/ ngày 28 tháng 12 năm 2022.

   - Hội đồng thi đánh giá năng lực chuẩn đầu ra trình độ Tin học và tiếng Anh, sẽ nhận đơn chấm phúc khảo bài thi cho những thí sinh đã dự thi như sau:

  1. Thời gian nhận đơn: Từ 07h30 ngày 28/12/2022 đến hết 16h ngày 11/01/2023.
  2. Lệ phí chấm phúc khảo: Theo Quy định.

(Hồ sơ hợp lệ nếu đã nộp đầy đủ đơn (theo mẫu kèm theo) và lệ phí chấm phúc khảo)

   3. Địa chỉ nộp đơn: Đơn phúc khảo hoặc hoãn thi được gửi qua đường link https://forms.gle/c2xCfhJX4xN4Rk3JA

hoặc trực tiếp tại Phòng 111 - nhà A2, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

    Mọi thắc mắc xin liên hệ Thầy Vũ Văn Lương, Phòng KT&ĐBCL, điện thoại: 0915396144.

    Lưu ý: Sau ngày 11/01/2023, Hội đồng thi sẽ dừng việc nhận Đơn phúc khảo và tiến hành các thủ tục chấm phúc khảo theo quy định./.

KẾT QUẢ THI CHUẨN ĐẦU RA

Mẫu đơn phúc khảo tại đây


Chia sẻ

THÔNG BÁO MỚI THÔNG BÁO MỚI