TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021

28 tháng 12, 2022
Trên cơ sở khảo sát từ tháng 8/2021 đến hết tháng 10/2021 về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021.


Chia sẻ

THÔNG BÁO MỚI THÔNG BÁO MỚI

Bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 Chương trình đào tạo tại...
Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành: Kế toán trình độ đại học; Thiết kế nội thất trình độ đại học; Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ; Quản lý tài nguyên rừng trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Lâm nghiệp được thực hiện từ ngày 08/02 đến ngày 12/02/2023 bởi đoàn đánh giá ngoài Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long.