THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC, TIẾNG ANH NGÀY 05/8/2023 TẠI PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHỆP TỈNH GIA LAI

8 tháng 8, 2023
Kết quả thi và nhận đơn phúc khảo bài thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học và tiếng Anh đối với sinh viên trình độ đại học ngày 05/8/2023 tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tỉnh Gia Lai

THÔNG BÁO

Kết quả điểm thi và nhận đơn phúc khảo bài thi chuẩn đầu ra Tin học và tiếng Anh ngày 05/8/2023

tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tỉnh Gia Lai

    Hội đồng thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học và tiếng Anh, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai thông báo:

   - Kết quả điểm thi Kỳ thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học và tiếng Anh đối với sinh viên trình độ đại học ngày thi 05/8/2023 đã công bố công khai trên website của Trường Đại học Lâm nghiệp, tại địa chỉ: http://chuandaura.vnuf.edu.vn/ ngày 08 tháng 8 năm 2023.

   - Hội đồng thi đánh giá năng lực chuẩn đầu ra trình độ Tin học và tiếng Anh, sẽ nhận đơn chấm phúc khảo bài thi cho những thí sinh đã dự thi như sau:

  1. Thời gian nhận đơn: Từ 07h30 ngày 08/8/2023 đến hết 16h ngày 22/8/2023.
  2. Lệ phí chấm phúc khảo: Theo Quy định.

(Hồ sơ hợp lệ nếu đã nộp đầy đủ đơn (theo mẫu kèm theo) và lệ phí chấm phúc khảo)

   3. Địa chỉ nộp đơn: Đơn phúc khảo hoặc hoãn thi được gửi trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai.

    Mọi thắc mắc xin liên hệ Thầy Huỳnh Nhân Trí, Trưởng Phòng Đào tạo, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai, điện thoại: 0903.525.445.

    Lưu ý: Sau ngày 22/8/2023, Hội đồng thi sẽ dừng việc nhận Đơn phúc khảo và tiến hành các thủ tục chấm phúc khảo theo quy định./.

KẾT QUẢ THI CHUẨN ĐẦU RA

Mẫu đơn phúc khảo tại đây


Chia sẻ

THÔNG BÁO MỚI THÔNG BÁO MỚI