THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TIN HỌC VÀ TIẾNG ANH BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

19 tháng 7, 2021
Thông báo số: 1200/TB-ĐHLN-ĐT ngày 12 tháng 7 năm 2021 về việc tổ chức thi chuẩn đầu ra trình độ Tin học và Tiếng Anh bằng hình thức trực tuyến và Hướng dẫn thi trực tuyến chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và...


Chia sẻ