CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP (Ban hành ngày 23-3-2021)

23 tháng 3, 2021
Quyết định số: 339-1/QĐ-ĐHLN-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2021 của hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp về việc ban hành Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học

Thiết kế nội thất (Cử nhân)

Kế toán (Cử nhân)

Công nghệ chế biến lâm sản (Cử nhân)

Công nghệ chế biến lâm sản (Kỹ sư)

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Kỹ sư)

Lâm sinh (cử nhân) 

Lâm sinh (Kỹ sư)

Công nghệ kỹ thuật  ô tô (kỹ sư)

Kỹ thuật cơ khí (kỹ sư)

Kỹ thuật xây dựng (kỹ sư) 

Công nghệ sinh học (Cử nhân)

Thú y

Quản trị kinh doanh (Cử nhân)

Kinh tế (Cử nhân)

Công tác xã hội (Cử nhân)

Kiến trúc cảnh quan

Bất động sản (Cử nhân)

Quản lý đất đai (Cử nhân) 

Quản lý đất đai (Kỹ sư)

Khoa học cây trồng (Kỹ sư)

Quản lý tài nguyên rừng (Kỹ sư)

Quản lý tài nguyên và môi trường (Cử nhân) 

Du lịch sinh thái (Cử nhân) 


Chia sẻ