Bế mạc Khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 04 Chương trình đào tạo bậc đại học tại Trường Đại học Lâm nghiệp

18 tháng 3, 2021
Sau năm ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, sáng ngày 17/3/2021, Trường Đại học Lâm nghiệp (ĐHLN) cùng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo...

XEM BÀI VIẾT


Chia sẻ