Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 04 CTĐT trình độ Đại học

13 tháng 3, 2021
Sáng ngày 12/3/2021, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐH Vinh đã phối hợp với trường ĐH Lâm nghiệp tổ chức khai mạc hoạt động khảo sát chính thức 04 chương trình đào tạo tại (CTĐT) bậc đại...

XEM BÀI VIẾT


Chia sẻ