Đảm bảo chất lượng
Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 04 CTĐT trình độ Đại học 13 tháng 3, 2021

Sáng ngày 12/3/2021, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐH Vinh đã phối hợp với trường ĐH Lâm nghiệp tổ chức khai mạc hoạt động khảo sát chính thức 04 chương trình đào tạo tại (CTĐT) bậc đại...

Đọc tiếp
Thông báo Lịch khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2021 11 tháng 3, 2021

Thông báo số: 317/TB-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 09 tháng 3 năm 2021 về việc Lịch khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 CTĐT của Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2021

Đọc tiếp
Khảo sát sơ bộ (lần 2) phục vụ Đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Lâm nghiệp 3 tháng 3, 2021

Sáng 03/3/2021, Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Vinh đã tiến hành khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo đại học của Trường Đại học Lâm nghiệp...

Đọc tiếp
Thông báo Triển khai kế hoạch dự giờ giảng viên học kỳ II, năm học 2020 - 2021 1 tháng 3, 2021

Thông báo số: 224/TB-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 24 tháng 02 năm 2021 về việc Triển khai kế hoạch dự giờ giảng viên học kỳ II, năm học 2020 - 2021

Đọc tiếp
Thông báo Triển khai đánh giá ngoài 04 CTĐT của Trường ĐHLN năm 2021 1 tháng 3, 2021

Thông báo số: 237/TB-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 26 tháng 02 năm 2021 về việc Triển khai đánh giá ngoài 04 CTĐT của Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2021

Đọc tiếp
QUY TRÌNH, BIỂU MẪU DỰ GIỜ GIẢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 25 tháng 2, 2021

Theo Quyết định số 1847/QĐ-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. Gồm: Quy trình dự giờ giảng Trường Đại học Lâm nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và các...

Đọc tiếp
Thông báo hoãn triển khai đánh giá ngoài 04 CTĐT của Trường ĐHLN 18 tháng 12, 2020

Thông báo số: 2343/TB-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 17 tháng 12 năm 2020 về việc hoãn triển khai đánh giá ngoài 04 CTĐT của Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
Thông báo Khai mạc và Bế mạc đánh giá ngoài 04 CTĐT của Trường ĐHLN 16 tháng 12, 2020

Thông báo số: 2306/TB-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 15 tháng 12 năm 2020 về việc Khai mạc và Bế mạc đánh giá ngoài 04 CTĐT của Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
Thông báo chuẩn bị khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 04 Chương trình đào tạo bậc đại học 10 tháng 12, 2020

Thông báo số: 2257/TB-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 07 tháng 12 năm 2020 về việc chuẩn bị khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 04 Chương trình đào tạo bậc đại học

Đọc tiếp
Khảo sát sơ bộ phục vụ Đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Lâm nghiệp 10 tháng 12, 2020

Sáng 03/12/2020, Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Vinh đã tiến hành khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo đại học của Trường Đại học Lâm nghiệp...

Đọc tiếp
Hiển thị 11 - 20 of 72 kết quả.
của 8