Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Lâm nghiệp, Ban thư ký và các nhóm Công tác chuyên trách

4 tháng 5, 2016
Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Lâm nghiệp, Ban thư ký và các nhóm Công tác chuyên trách được thành lập có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học (Trường Đại học Lâm nghiệp) theo...

Quyet dinh Tu Danh gia truong ĐHLN. 2016.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật