THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA TẬP HUẤN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

26 tháng 2, 2018
Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017-2018 về triển khai tự đánh giá các chương trình đào tạo, Trường Đại học Lâm Nghiệp phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà...

Tải tệp đính kèm tại đây: TB Vv dang ky tham du Khoa tap huan Kiem dinh CL Chuong trinh DT theo TC cua Bo GDDT


Chia sẻ

THÔNG BÁO MỚI THÔNG BÁO MỚI

Quy định về tổ chức thi hết môn trong đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ...
Quyết định số: 1121/QĐ-ĐHLN-SĐH ngày 09/10/2013 về việc ban hành quy định về tổ chức thi hết môn trong đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ tại Trường Đại học Lâm nghiệp Nội dung Quyết định xem trên tệp đính kèm: