THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA TẬP HUẤN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

26 tháng 2, 2018
Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017-2018 về triển khai tự đánh giá các chương trình đào tạo, Trường Đại học Lâm Nghiệp phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà...

Tải tệp đính kèm tại đây: TB Vv dang ky tham du Khoa tap huan Kiem dinh CL Chuong trinh DT theo TC cua Bo GDDT


Chia sẻ

THÔNG BÁO MỚI THÔNG BÁO MỚI