Thông báo thành phần tham gia làm việc với Trung tâm kiểm định CLGD-Đai học Quốc Gia Hà Nội

5 tháng 6, 2017
thông báo về việc triệu tập các thành phần tham gia buổi làm việc với Trung tâm Kiểm định CLGD - Đai học Quốc Gia Hà Nội về Thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Lâm...

Tải tệp đính kèm tại đây: 20170602_969 TB Vv trieu tap cac thanh phan tham gia buoi lam viec voi TT Kiem dinh CLGD


Chia sẻ

THÔNG BÁO MỚI THÔNG BÁO MỚI

Quy định về tổ chức thi hết môn trong đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ...
Quyết định số: 1121/QĐ-ĐHLN-SĐH ngày 09/10/2013 về việc ban hành quy định về tổ chức thi hết môn trong đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ tại Trường Đại học Lâm nghiệp Nội dung Quyết định xem trên tệp đính kèm: