Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp

20 tháng 9, 2017
Thực hiện kế hoạch chương trình Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng Trường Đại học Lâm nghiệp, trong 02 ngày 12 và 13/9, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) đã về làm...

Tham gia Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài, có GS.TSKH. Bành Tiến Long –Trưởng đoàn; PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải – Thành viên Thường trực; PGS.TS. Huỳnh Văn Chương – Thành viên; PGS.TS. Bùi Duy Cam - Thành viên; PGS.TS. Đào Ngọc Tiến – Thành viên; TS. Ngô Tuấn Anh – Thành viên; Ths. Phạm Vương - Giám sát; Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp, có PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn – Phó hiệu trưởng; PGS.TS. Trần Quang Bảo – Phó hiệu trưởng, Phụ trách Phân hiệu cùng quý thầy, cô trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Phân hiệu.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ giữa Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài với cán bộ chủ chốt của Phân hiệu, PGS.TS. Trần Quang Bảo khẳng định: Chất lượng gáo dục đại học là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của một trường Đại học. Trong xu thế toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc nâng cao chất lượng đào tạo càng trở nên cấp thiết. Ngay từ khi thành lập, Phân hiệu (trước kia là Cơ sở 2 Trường Đại học Lâm nghiệp) luôn đặt vấn đề chất lượng giáo dục lên hàng đầu; đồng thời áp dụng nhiều biện pháp để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo; đồng thời PGS.TS Trần Quang Bảo nhấn mạnh công tác kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục thực sự bổ ích và có hiệu quả đối với sự phát triển của Nhà trường. Đây là dịp để Nhà trường xem xét lại một cách nghiêm túc và khoa học tất cả các lĩnh vực hoạt động.

Cũng tại đây, PGS.TSKH. Bành Tiến Long thay mặt Đoàn đánh giá ngoài phổ biển kế hoạch, nội dung, chương trình khảo sát chính thức tại Phân hiệu. Theo đó, kế hoạch làm việc tại Phân hiệu trong 02 ngày 12 và 13/9 cụ thể như sau:

Thời gian

Nội dung công việc

Ngày 12/9

8h30' - 9h00'

Gặp gỡ, trao đổi với Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt tại Phân hiệu

9h00' - 10h30'

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc nội bộ

10h30' - 12h00'

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: tổ chức-hành chính, đào tạo, KHCN&HTQT, CT&CTSV, KT&ĐBCL, quản trị thiết bị và đầu tư, tài chính kế toán, thư viện

13h30' - 14h30'

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ và làm việc nội bộ

14h30' - 15h30'

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Nhà tuyển dụng lao động

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cán bộ quản lý chuyên môn

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Giảng viên

Thảo luận, phỏng vấn (qua điện thoại) nhóm Cựu Sinh viên trình độ CĐ và TCCN

15h30' - 15h45'

Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn

15h45' - 16h45'

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Chuyên viên, nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, cán bộ đoàn thể

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Học viên cao học và Sinh viên ĐH hệ chính quy

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Sinh viên các hệ GDTX

Thảo luận, phỏng vấn (qua điện thoại) nhóm Sinh viên trình độ CĐ và TCCN

16h45' - 18h00'

Thăm/quan sát Thư viện, các phòng tư liệu của Khoa/Viện/Trung tâm

Thăm/quan sát các phòng máy tính, phòng thí nghiệm, phòng thực hành

Thăm/quan sát một số lớp học, sân bãi, kí túc xá, căng-tin, Trạm Y tế, các cơ sở vật chất khác của Phân hiệu

18h00' - 18h30'

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu)

Ngày 13/9

8h00' - 9h30'

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: tổ chức-hành chính, đào tạo, KHCN&HTQT, CT&CTSV, KT&ĐBCL, quản trị thiết bị và đầu tư, tài chính kế toán, thư viện

9h30' - 12h00'

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

Từ 14h00‘

Đoàn ĐGN di chuyển ra Hà Nội

Một số hình ảnh làm việc của Đoàn trong ngày 12/9:

PGS.TSKH. Bành Tiến Long phổ biển kế hoạch khảo sát chính thức tại Phân hiệu

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng

Đoàn ĐGN thảo luận, phỏng vấn nhóm Học viên cao học và Sinh viên ĐH hệ chính quy

Đoàn ĐGN thảo luận, phỏng vấn nhóm Giảng viên

Đoàn ĐGN thăm/quan sát Thư viện

Đoàn ĐGN thăm/quan sát Phòng thí nghiệm thực hành

Đoàn ĐGN thăm/quan sát Phòng Y tế

Đoàn Đánh giá ngoài chụp hình lưu niệm cũng lãnh đạo Nhà trường


Chia sẻ

THÔNG BÁO MỚI THÔNG BÁO MỚI

Quy định về tổ chức thi hết môn trong đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ...
Quyết định số: 1121/QĐ-ĐHLN-SĐH ngày 09/10/2013 về việc ban hành quy định về tổ chức thi hết môn trong đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ tại Trường Đại học Lâm nghiệp Nội dung Quyết định xem trên tệp đính kèm: