Chương trình phần mềm quản lý thi trắc nghiệm online

14 tháng 1, 2016
Nhằm đa dạng hóa các hình thức thi kết thúc học phần, tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác đào tạo và khảo thí của Trường, sau khi triển khai thành công thí điểm thi trắc nghiệm trên...

ChuYsoan.doc

Dienkhuyet.doc

GhepDoi.doc

Ghachchan.doc

HDSD TestSolution v1.2 2014.doc

Một lựa chọn.doc

Nhieuluachon.doc

TLN.doc

TongHop.doc


Chia sẻ

Tin nổi bật