Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Lâm nghiệp

29 tháng 10, 2018
Ban hành Quy định về hoạt động Đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Lâm nghiệp

Tải file đính kèm tại đây: Ban hanh quy dinh ve hoat dong DBCLGD cua Truong DHLN


Chia sẻ

THÔNG BÁO MỚI THÔNG BÁO MỚI

Quy định về tổ chức thi hết môn trong đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ...
Quyết định số: 1121/QĐ-ĐHLN-SĐH ngày 09/10/2013 về việc ban hành quy định về tổ chức thi hết môn trong đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ tại Trường Đại học Lâm nghiệp Nội dung Quyết định xem trên tệp đính kèm: