Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi người học

13 tháng 4, 2017
Trường Đại học Lâm Nghiệp ban hành Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Tải tệp đính kèm tại đây: Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi người học về HĐGD của giảng viên


Chia sẻ