Chương trình phần mềm quản lý thi trắc nghiệm online 3 tháng 3, 2017

Nhằm đa dạng hóa các hình thức thi kết thúc học phần, tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác đào tạo và khảo thí của Trường, sau khi triển khai thành công thí điểm thi trắc nghiệm...

Đọc tiếp