Đảm bảo chất lượng
KẾ HOẠCH KHẢO SÁT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2019 13 tháng 5, 2020

Kế hoạch số 661/KH-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 29 tháng 4 năm 2020 về việc khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Đọc tiếp
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục 03 chương trình đào tạo của trường đại hoc lâm nghiệp 10 tháng 4, 2020

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo: Ngành Quản lý đất đai; Ngành Quản lý tài nguyên rừng; Ngành Quản trị kinh doanh

Đọc tiếp
Thông báo kết luận cuộc họp triển khai công tác kiểm định chất lượng CTĐT năm 2020 25 tháng 3, 2020

Thông báo số: 464/TB-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 23 tháng 3 năm 2020 về kết luận cuộc họp triển khai công tác kiểm định chất lượng CTĐT năm 2020

Đọc tiếp
Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD 17 tháng 2, 2020

Để việc thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học phù hợp với thực tiễn và thống nhất giữa các tổ chức kiểm định chất lượng giáo...

Đọc tiếp
Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD 17 tháng 2, 2020

Để việc thực hiện đánh giá cơ sở giáo dục đại học phù hợp với thực tiễn và thống nhất giữa các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công...

Đọc tiếp
Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy 31 tháng 10, 2019

Sáng 30/10/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) phối hợp với Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03...

Đọc tiếp
Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo Trường Đại học Lâm nghiệp 25 tháng 10, 2019

Sáng 25/10/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng...

Đọc tiếp
THÔNG BÁO KHAI MẠC VÀ BẾ MẠC ĐÁNH GIÁ NGOÀI 03 CTĐT 22 tháng 10, 2019

Thông báo số 2252/TB-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 19 tháng 10 năm 2019 của trường đại học lâm nghiệp Vv Khai mạc và bế mạc đánh giá ngoài 03 CTĐT của trường đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
KẾT LUẬN CUỘC HỌP "RÀ SOÁT CÔNG TÁC PHỎNG VẤN 03 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN BỊ CHO ĐÁNH GIÁ ĐÁNH GIÁ NGOÀI 17 tháng 10, 2019

Thông báo số 2218/TB-ĐHLN-TCCB ngày 15 tháng 10 năm 2019 của trường đại học Lâm Nghiệp thông báo kết luận cuộc họp "rà soát công tác phỏng vấn 03 chương trình đào tạo và chuẩn bị cho đánh giá ngoài

Đọc tiếp
THÔNG BÁO CHUẨN BỊ KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ NGOÀI 03 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 14 tháng 10, 2019

Thông báo số 2122/TB-ĐHLN-KT&ĐBCL Ngày 09 tháng 10 năm 2019 của trường Đại học Lâm nghiệp về việc chuẩn bị khảo sát chính thức đánh giá ngoài 03 Chương trình đào tạo.

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 50 kết quả.
của 5