Kết quả đánh giá môn học/giảng viên học kỳ II năm học 2016 - 2017 21 tháng 11, 2017

Trường Đai học Lâm Nghiệp thông báo kết quả đánh giá môn học/giảng viên học kỳ II năm học 2016 - 2017 đến các khoa viện trong trường

Đọc tiếp
CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC SAU ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 14 tháng 9, 2017

Theo Quyết định Hiệu trưởng đã ký, Trường Đại học Lâm Nghiệp công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc sau đại học đối với học viên tốt nghiệp tại Trường Đại học Lâm Nghiệp

Đọc tiếp
Kết quả đánh giá môn học/giảng viên học kỳ I năm học 2016 - 2017 25 tháng 4, 2017

Trường Đai học Lâm Nghiệp thông báo kết quả đánh giá môn học/giảng viên học kỳ I năm học 2016 - 2017 đến các khoa viên trong trường

Đọc tiếp
CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐAI HỌC 20 tháng 4, 2017

Trường Đại học Lâm Nghiệp ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học mới tại trường

Đọc tiếp
Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu Báo cáo Tự đánh giá - Kiểm định chất lượng 17 tháng 4, 2017

Trường Đại học Lâm Nghiệp ban hành quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu Báo cáo Tự đánh giá - Kiểm định chất lượng đào tạo Trường Đai học Lâm Nghiệp

Đọc tiếp
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Lâm Nghiệp 17 tháng 4, 2017

Trường Đại học Lâm Nghiệp thành lập Hội đồng tự đánh giá, ban thư ký và các nhóm Công tác chuyên trách

Đọc tiếp
Thông báo và mẫu phiếu nhận xét của giảng viên về cơ sở vật chất, trang thiết bị 13 tháng 4, 2017

Thực hiện kế hoạch công tác năm học, để hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác quản lý, phục vụ các điều kiện về cơ sở vật chất cho công tác giảng dạy và học tập, Nhà trường gửi tới các thầy cô...

Đọc tiếp
Chiến lược Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Lâm Nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 13 tháng 4, 2017

Trường Đại học Lâm Nghiệp ban hành Chiến lược và Kế hoạch thực hiện chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Lâm Nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Đọc tiếp
Báo cáo khảo sát cựu sinh viên 10 tháng 4, 2017

Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi của cựu sinh viên và đơn vị tuyển dụng về công tác đào tạo của Trường Đại học Lâm Nghiệp

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 20 kết quả.
của 2