Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Lâm nghiệp 29 tháng 10, 2018

Ban hành Quy định về hoạt động Đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
Hướng dẫn áp dụng Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 19 tháng 8, 2018

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, ngày 20 tháng 04 năm 2018 Cục Quản lý chất lượng đã ban...

Đọc tiếp
Thông báo Đánh giá môn học bằng hình thức online 15 tháng 6, 2018

Để việc lấy ý kiến đánh giá của sinh viên đối với môn học được khách quan, đồng thời khắc phục hạn chế do công tác đánh giá trên giấy, Trường Đại học Lâm Nghiệp thực hiện đánh giá môn học bằng hình...

Đọc tiếp
Kết quả đánh giá môn học/giảng viên học kỳ I năm học 2017-2018 15 tháng 6, 2018

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo kết quả đánh giá môn học/giảng viên học kỳ I năm học 2017-2018 đến các khoa viện trong trường

Đọc tiếp
Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 4 tháng 6, 2018

Nhằm giúp các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thuận tiện hơn trong quá trình tự đánh giá, đánh giá ngoài theo Bộ tiêu chuẩn này, Cục Quản lý chất lượng gửi các đơn vị...

Đọc tiếp
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đánh giá các chương trình đào tạo năm 2018 22 tháng 5, 2018

Trường Đại học Lâm nghiệp căn cứ các quyết định, thông tư, công văn thành lập Ban chỉ đạo đánh giá các chương trình đào tạo năm 2018

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 30 kết quả.
của 3