TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN 28 tháng 2, 2017

Trường Đại học Lâm Nghiệp tổ chức đánh giá chương trình tiên tiến ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên sau khi đã đào tạo 6 khóa, trong đó có 2 khóa đã tốt nghiệp ra trường

Đọc tiếp
CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 9 tháng 2, 2017

Theo Quyết định Hiệu trưởng đã ký, Trường Đại học Lâm Nghiệp công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học đối với sinh viên tốt nghiệp tại Trường Đại học Lâm Nghiệp, bao gồm 28 ngành đào tạo

Đọc tiếp
VĂN BẢN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 8 tháng 2, 2017

Các thông tư, quy định kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Đọc tiếp
ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 8 tháng 2, 2017

Trường Đại học Lâm Nghiệp tổ chức đánh giá môn học khi kết thúc nhằm tổng hợp ý kiến phản hồi của sinh viên đối với giảng viên từ đó định hướng nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường

Đọc tiếp
QUY ĐỊNH, MẪU BIỂU DỰ GIỜ GIẢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 7 tháng 2, 2017

Các quy định và mẫu biểu về dự giờ giảng đối với các giảng viên và giảng viên tập sự trường Đại học Lâm Nghiệp

Đọc tiếp
VĂN BẢN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 7 tháng 2, 2017

Các công văn, quy định, thông tư về hướng dẫn đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở đào tạo

Đọc tiếp
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC 29 tháng 9, 2016

Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học chỉ ra những mốc chuẩn tham chiếu tối thiểu để đánh giá mức đạt cho từng tiêu chí. Bên cạnh đó, tài liệu còn đưa ra được những minh chứng trực...

Đọc tiếp
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Lâm nghiệp, Ban thư ký và các nhóm Công tác chuyên trách 4 tháng 5, 2016

Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Lâm nghiệp, Ban thư ký và các nhóm Công tác chuyên trách được thành lập có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học (Trường Đại học Lâm nghiệp) theo...

Đọc tiếp
Chuẩn đầu ra 16 tháng 1, 2015

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 11 kết quả.
của 2

Tin nổi bật